Závislost ničí život nejen nemocnému

Závislost na alkoholu je jednou z nejrozšířenějších po celém světě. Je způsobena jednak dobrou dostupností návykové látky, jednak způsobem života v současné společnosti, který je plný stresu, napětí a náročných životních situací, z nichž mnoho lidí začne hledat únik a uvolnění právě na dně sklenky. Že nastal problém, poznáte podle množství zkonzumovaného pití, nevhodných situací, ve kterých k pití dochází, nutkavé potřeby se napít, ukazatelů je mnoho. Ve chvíli, kdy už problém nastal, si nemocný většinou sám neporadí, je třeba, aby vyhledal odbornou pomoc.

Čtyřtýdenní wellness program

Bez odborné pomoci a změny životního stylu je šance na nápravu a záchranu života minimální. Nemocný, který si problém připustí a chce jej začít řešit, také zdaleka nemá vyhráno. Jediným způsobem léčby je doživotní abstinence doprovázená přinejmenším zpočátku skupinovou a individuální terapií, často i podáváním léků. V našem zařízení se nemocným v průběhu programu dostává nejen terapií, ale i možnosti využít wellness programu na rehabilitaci těla a zaměstnání mysli. Za všech okolností se můžete spolehnout na naši profesionalitu a diskrétnost.