Vědět kam patřím

Malé děti si mnohdy nejsou jisty, kam patří. Většinou v případě, že mají nějakou rozvrácenou rodinu. Matka je opustí nebo se o ně nestará. Někdy skončí tyto děti v domovech a později si najdou novou rodinu, ale mnohdy je to ještě horší, a když mají oba rodiče, kteří se o ně vůbec nestarají nebo je jim výchova jedno, pak to nakonec opravdu mnohdy nedopadá dobře. Z takových dětí vyrostou tak maximálně zloději, násilníci, nebo podlehnou něčemu horšímu, třeba drogám, protože mají slabou vůli a neumějí se pořádně ubránit vnějšímu škodlivému prostředí. Proto je pro ně základním výchova, a aby si byly jisté, kde je jejich místo a to zezačátku po boku maminky a tatínka.

Pozdější doba

Jakmile se děti vyvíjí, pochytají už i jiné lidi, na které si zvyknou. Základním prvkem je soukromá školka Brno, kde se naučí dobře všechno, co k životu potřebují. Například anglický jazyk, který je pro dnešní život tak důležitý, protože bez něj je to v dnešním světě mnohem těžší. Navíc malé děti to všechno berou jako hru a to je pro ně nejlepší. Není to nic násilného, ale velice příjemné prostředí, kde pracují jenom ty nejlepší vychovatelky a učitelky.