Druidové promlouvají

Naši dávní předkové měli jasnou představu o tom, co je v jejich životech nejdůležitější. Zachovat si co nejlepší vztah s Matkou přírodou, žít v plném souladu s ní a jejími zákony. Také proto pro ně stromy patřily mezi nejvýznamnější přírodní objekty a uctívali je skoro jako božstvo. Pokud je Vám blízký tento mystický svět, určitě uvítáte, když se dozvíte o něm něco nového, a nejen o něm, ale také o sobě. Máme pro Vás totiž připravenou malou exkurzi do tajemného keltského horoskopu.

Stromy v kruhu

Místo klasického zodiaku tu máme krásných 21 druhů stromů. Každý symbolizuje určitá období, některé stromy se ve stromoskopu opakují dvakrát, či 3x, některé pouze jednou. Proto se můžete setkat s tím, že pro rozdílná časová období je tu stejný strom. Základ pro tento systém spojování přírody a člověka pochází právě od duchovních, kněží, kteří tomu kterému stromu přisuzovali určité lidské vlastnosti.