Centrálně, nebo jednotlivé sekce?


Řešení může být vpodstatě dvojí. Buď lze objekt řešit komplexně jako jeden prostor nějakou centrální vzduchotechnikou, nebo lze celý prostor rozdělit a řešit každou část samostatně. Vhodnost použití každého řešení nejlépe posoudí právě odborníci, kteří se touto problematikou zabývají. Je třeba vždy pečlivě zhodnotit daný prostor a také konkrétní požadavky a představy zákazníka, přihlédnout k podmínkám provozu a charakteru činnosti v daném prostoru a podle toho se rozhodnout pro optimální variantu.

Výhody a nevýhody

Centrální řešení je optimální pro víceméně kompaktní menší objekty, kde se nepředpokládají velké nároky na rozdílné požadavky regulace teploty v různých prostorách. Pokud se mají jednotlivé části budovy regulovat samostatně, je lepší v nich klimatizace samostatná.


</div>

<div class=